Reiki Behandeling


 

Een Reikibehandeling werkt diep ontspannend en helend en helpt je om weer op te laden en te herstellen. Het zelfhelend vermogen dat in ieder mens aanwezig is, wordt aangesproken.

Een volledige sessie duurt zo'n 1,5 uur. Draag lekker zittende kleding.

Je ligt geheel gekleed op een massagetafel eventueel onder een zacht dekentje. Een Reikibeoefenaar legt de handen op diverse plekken op je lichaam zodat de Reiki kan stromen. Aangeraden wordt om na de behandeling veel water te drinken. Deze healings kunnen onder alle omstandigheden worden toegepast. Er is geen sprake van ongunstige bijwerkingen. Ook kleine kinderen en dieren kunnen veel baat hebben bij een Reikibehandeling.